Sushi (A)

  • 9.95

5 Nigiri & California Roll

Sushi (B)

  • 9.95

5 Nigiri & Tuna Roll

Sushi (C)

  • 8.95

5 Nigiri & Cucumber Roll

Sushi (D)

  • 10.95

5 Nigiri & Spicy Tuna Roll

Sushi and Sashimi (A)

  • 11.95

4 Nigiri and 6 Sashimi

Sushi and Sashimi (B)

  • 14.95

4 Nigiri & 9 Sashimi

Sushi and Sashimi (C)

  • 12.95

4 Nigiri, 3 Sashimi & Tuna Roll

Sashimi Bowl (Tekka Don)

  • 12.95

8 Sashimi on sushi rice bowl